Zameranie

Sme výrobno obchodná spoločnosť, ktorá svoje pole pôsobenia zameriava predovšetkým na oceľovú výrobu a produkty s ňou spojené.

Zastrešujeme komplexné riešenie Vašich projektov a požiadaviek. Počnúc projektovou dokumentáciou až po samotnú realizáciu podľa vašich dopytov a predstáv.

Neváhajte a kontaktujte nás. Obhliadneme odkonzultujeme a vypracujeme cenovú ponuku zdarma. Zabezpečíme obhliadku  stavby projektantom prípadne statikom.