Nerez

Používanie nerezových materiálov sa v ostatných rokoch stretáva s výrazným záujmom u širokej verejnosti. Azda kvôli nadčasovosti alebo dlhej životnosti. I preto do nášho poľa pôsobenia zahŕňame i prácu s týmto ušľachtilým materiálom.

Ponúkame interiérové i exteriérové produkty zákazkovej výroby tvorenej na mieru.

- brány a bránky
- ohradové dielce
- zábradlia
- svetlíky a markízy
- korpusy stolov a stoličiek
- časti priemyselných strojov a zariadení

Dokážeme adekvátne reagovať na Vaše požiadavky a predstavy. Jednoducho nás oslovte a môžete považovať projekt za vybavený.